[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

to pack becsomagol
bepakol
cimborálnak
csomagol
dobozol
konzervál
megtöm
teletöm
tömít
tömörödik
zsúfol
összecsődülnek
összegyűjt
összepakol
összeszed
összeverődnek
összeválogat
összeáll
to pack in becsomagol
to pack up becsomagol
bedöglik
lerohad
összepakol
to package becsomagol
csomagol
to pack off elkotródik
elküld
eltakarodik
elzavar
to get a packet halálos sebet kap
to stop a packet halálos sebet kap
to catch a packet halálos sebet kap
to send sy packing elzavar vkit
to pack up one's kit összecsomagolja a holmiját
to pack a child off to bed ágyba dugja a gyereket

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to send packing kiteszi a szűrét (valakinek)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!