[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

kiegészít to amend
to complement
to complete
to eke out
to integrate
to make up
to piece out
to piece together
to replenish
to supplement
kiegészítő accessory
auxiliary
collateral
complementary
expletive
kiegészítők accessories
kiegészítés affix
amendment
complement
completion
makeup
supplement
kiegészítőként expletively
súlykiegészítés make-weight
kiegészítő szög supplement
kiegészítő kábel booster cable
kiegészítőképpen expletively
állítmánykiegészítő complement
kiegészítő parancsnokság cadre
hadkiegészítő parancsnokság cadre
draft agency

Searching the extension dictionary:

32 different matching expressions found:

kiegészit complete 2.
kiegészít eke out
piece together
kiegészitő additional
kiegészítő ancillary
supplemental
supplementary
kiegészítés add-in
complementarity
bérkiegészítés extra pay
kiegészítő záradék codicil
kiegészítő (PHARE) complementary (PHARE)
egyesít, kiegészít integrate 2.
kiegészítő féklámpa high-mounted stop lamp
kiegészítő. (PHARE) supplementary (PHARE)
kiegészitö ruhadarab accessory
kiegészítő erőforrás auxiliary resource
kiegészíthetőség (EU) subsidiarity (EU)
összeadás; kiegészités addition
kiegészítés, emlékeztető aide memoire
kiegészítő finanszírozás complementary financing
ajánlatok kiegészítése (EU) amendments of tenders (EU)
kiegészítő finanszírozás (EU) complementary financing (EU)
ajánlatok kiegészítése (PHARE) amendments of tenders (PHARE)
kiegészítő finanszírozás (PHARE) complementary financing (PHARE)
kiírás a standard kiegészitő file-ra auxiliary output
beolvasás a standard kiegészitő file-ról auxiliarry input
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése (EU) addendum to the Financial Memorandum (EU)
Kiegészítő melléklet ( éves beszámoló része) notes to the financial statement
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE) addendum to a Financing Memorandum (PHARE)
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE) subsidiarity (PHARE)
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé supply contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!