[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

öreg gaffer
old
old man
veteran
öregfa boom
öreges elderly
öregít to age
öregedő ageing
aging
elderly
öregkor declining years
old age
öregapó gaffer
öregebb senior
öregedés ageing
aging
curing
öregdiák alumnus, alumnae
alumnus, alumni
old boy
öreg juh crone
öreg fiú old boy
öreglány tabby
öregszik to advance in age
to age
öregember buffer
old buffer
öreg autó clinker
öreg hiba gross mistake
az öregek oldie
öreg ember greybeard
gyomorégés heartburn
nos öregem i say old egg
öreg fickó old bean
kiöregszik to superannuate
öreg szivar geezer
old geezer
öreg harcos old campaigner
kiöregedett superannuated
megöregszik to get old
to grow old
öregcserkész rover
bátor öreg game old woman
öregek uralma gerontocracy
zsinóregyenes laid out by rule and line
laid out by the line
öregesen megy to dodder along
öregszemű sörét buckshot
karakán öreg game old woman
öregségi járadék old-age pension
retirement pension
rozoga öreg kocsi rattletrap
elérte az öregkor the black ox has trod on his foot
öregesen bandukol to dodder along
ide figyelj öregem i say old egg
öregkori biztosítás old-age pension
retirement pension
szenilis öreg ember pantaloon
megtörte az öregkor the black ox has trod on his foot
túl öreg a munkához to be past one's work
mondok vmit öreg fiú i say old egg
öreg mint az országút as old as the hills
fel a fejjel öregfiú! look up old chap!
tapasztalt öreg színész old trouper
ne tanítsd az öreganyádat teach your grandmother to suck eggs
öregdiákok évi összejövetele gaudy

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

öreg aged
stricken in years
öreges oldish
öregebb older
öregdiák alumnus
öreg fiú an old boy
öreguras avuncular
öregkori old-age
öregember oldster
öregdiákok alumni
öreganyóka gammer
legöregebb oldest
a nagy öreg grand old man
megöregszik grow old
megöregedés senescence
(el)öregedő senescent
édes öregem! my dear fellow!
old fellow!
előregyártás prefabrication
előregyártott prefab
prefabricated
jelzőregiszter flag-reg
nézd öreg fiú! i say old thing!
öregek otthona twilight home
öregségi nyugdíj old-age pension
retirement pension
öregesen bandukol dodder along
termikus öregítés maraging
nem fog megöregedni he won't make old bones
fel a fejjel öregem! look up old chap!
vén szatyor (öregasszony) bag
öreg bútordarab (a háznál) an old family retainer
megjátssza az öreg katonát come the old soldier over
meséld ezt az öreganyádnak tell that to the horse marines

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!