[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

to throw, threw, thrown dob
eldob
vet
hajít
levet
hány
ont
földhöz vág
földhöz csap
hullat
megfon
kiformál
kölykezik
ellik
elad (mérkőzést)
kockázik
meglep
megdöbbent
hirtelen összezavar
kiüt
kiakaszt
kibuktat
kifektet
ledöbbent

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!