[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

flutter gyors szívdobogás
lebegés
nyugtalanság
rebbenés
szorongás
szárnycsapkodás
fluttery izgulékony
to flutter csapkod
felizgat
idegesít
lebeg
lebegtet
lobog
nyugtalanít
remeg
reszket
szabálytalanul ver

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

flutter csapkod
be in a flutter izgalomban van
be all in a flutter lázas izgalomban van
flutter the dovecotes megrémíti a félénk embereket

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!