[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

51 different matching expressions found:

távoli beyond the mark
distant
far
off
off the beaten track
outlying
remote
távoliság remoteness
eltávolít to alien
to alienate
to brush aside
to clear away
to cut out
to defecate
to dislodge
to distance
to do away
to eliminate
to extract
to get away
to prune away
to prune down
to remove
to replace
to take away
to take off
to unblock
eltávolító remover
eltávolítás extraction
removal
távoli vidék boondocks
boonies
távoli rokon distant cousin
distant relative
távoli ország far country
távoli országok the ocean and the lands beyond
a távoli jövőben in the far future
mirigyeltávolítás adenectomy
eltávolíttat vmit have sg out
vízkő-eltávolítás scaling
állásból eltávolít to decapitate
szárát eltávolítja to stem
szemét eltávolítása refuse disposal
távoli jövőbe tekint to look far into the future
hulladék eltávolítása refuse disposal
törmelék eltávolítása refuse disposal
távoli elhagyott vidék outback
állásból való eltávolítás decapitation
féregnyúlvány eltávolítása appendectomy
ércmaradványokat eltávolít to mop up
állam távoli részében levő upstate

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

távoli far-away
far-off
távolitás distancing
eltávolít do away
to wipe
to wipe out
távoli rokon relative / distant -
kéneltávolitás desuphurization
eltávolít(tat) have out
távoli, messzi remote
fogkőeltávolítás scaling
távoli villámlás sheet-lightning
elvesz/eltávolít take away
vesekő-eltávolítás nephrotomy
eltávolít/eltakarít clear away
befejez/eltávolít/meglóg clear off
címer eltávolítása (növ) detasselling (növ)
sótalanítás, sóeltávolítás desalination
eltávolit, elmozdit, elvisz remove
eltávolit, töröl, megsemmisit eliminate
bajuszt eltávolít (kukorica) (növ) desilk (corn) (növ)
megszüntetés, kizárás, eltávolitás elimination
felesleges adatállomány eltávolítása file cleanup
beömlő csonkot eltávolít (műanyagipar) degate
kivesz/kivisz/eltávolít/megszerez kivált take out

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!