[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

prose hétköznapiság
próza
prózai
prózaiság
to prose unalmasan beszél
proselyte prozelita
áttért ember
új hívő
prosecutor ügyész
prosecution bűnvádi eljárás
folytatás (mesterségé)
közvád
vád
proselytism prozelitizmus
térítői buzgalom
térítői tevékenység
új hitre térés
proselytist propagandista
térítő
prose writer prózaíró
proselytizer propagandista
térítő
to prosecute beperel
feljelentést tesz
folytat (tanulmányt)
vádat emel
proselytization térítés
új hitre térítés
térítői tevékenység
térítői buzgalom
prozelitizmus
új hitre térés
public prosecutor ügyész
közvádló

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

prose próza(i)
proser száraz/unalmas
prosecute beperel
proselyte megtérít
prose-poem prózai költemény
prosecutor vádló
public prosecutor legfőbb ügyész
trespassers will be prosecuted átjárás büntetés terhe alatt tilos

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!