[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

float kerekeken vontatott dobogó
kikötőhíd
rivaldafény
stráfkocsi
tutaj
úszó
úszógömb
afloat elterjedve
forgalomban
lebegve
tengeren
vízen
to float felszínen marad
felszínen tart
forgalomba hoz
lebeg
sodor
sodródik
száll
szálldos
vízre bocsát
úszik
úsztat
ice-float úszó jégtábla
float-board keréklapát (vízikeréké)
to be afloat lebeg
úszik
to keep afloat fenntartja magát
nem merül el
floating capital üzemi tőke
forgótőke
floating charges függő kiadások
to set sg afloat beindít
elindít

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

float úszik
afloat úszó
floater alapító
floating lebegő
floatation lebegtetés
float-board keréklapát
float-needle úszótű
floating rib álborda
floating debt függő adósság
floating dock úszódokk
floating point lebegőpont
floating-point lebegőpont
floating bridge pontonhíd
floating island madártej
floating kidney vándorvese
floating policy átalánybiztosítás
floating capital mozgótőke

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!