[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

bombáz to bomb
to bombard
to strafe
bombázó bomber
bombázás bombardment
strafe
kibombáz to bomb out
bombázógép bomber
kibombázott bombed-out
pontbombázás precision bombing
vadászbombázó fighter-bomber
erősen bombáz to prang
szőnyegbombázás saturation bombing
bombázással lefog to interdict
atombombázó repülőgép atomic bomber
atomic destroyer
kulcspontok bombázása functional bombing
szőnyegbombázást végez to salvo

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

bombáz bombard
kibombáz bomb out
bombázógép bomb-carrier
bomba; bombáz bomb
kémsoftware (programon belüli figyelő modul, ált. hirdetésekkel bombáz) spyware

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!