[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 different matching expressions found:

összeköt to add (Correction)
to aggregate (Correction)
to ally (Correction)
to articulate (Correction)
to band (Correction)
to bind, bound (Correction)
to combine (Correction)
to conjugate (Correction)
to frap (Correction)
to interconnect (Correction)
to join up (Correction)
to joint (Correction)
to knot (Correction)
to link (Correction)
to rack (Correction)
to yoke (Correction)
összekötő combiner (Correction)
copulative (Correction)
összekötés interlock (Correction)
splice (Correction)
trussing (Correction)
összekötöz to bundle (Correction)
to bundle up (Correction)
to rope (Correction)
to tie (Correction)
to tie up (Correction)
to truss (Correction)
to truss up (Correction)
összekötött bound (Correction)
copulate (Correction)
összekötő út by-pass (Correction)
balösszekötő inside left (Correction)
összeköttetés connection (Correction)
liaison (Correction)
jobbösszekötő inside right (Correction)
összekötő tiszt liaison officer (Correction)
összekötőszőnyeg throw rug (Correction)
szíjjal összeköt to belt (Correction)
szalaggal összeköt to tape (Correction)
rádió-összeköttetés radio link (Correction)
kötőjellel összeköt to hyphen (Correction)
to hyphenate (Correction)
aktaösszekötő szalag red tape (Correction)
aktaösszekötő zsineg red tape (Correction)
kötélzettel összeköt to frap (Correction)
légösszekötő feltörés upset (Correction)
sínhevederrel összeköt to splice (Correction)
összeköttetést létrehoz to get sy through (Correction)
összeköttetés megszűnése black-out (Correction)
összeköttetése van vkinél have a pull with sy (Correction)
összeköttetésben nem álló uncommunicating (Correction)
összeköttetés megszakítása interception (Correction)
összeköttetésben van vkivel to be in touch with sy (Correction)
összekötőkapocsként szolgál to mediate (Correction)
közvetlen vasúti összeköttetés through train (Correction)
egymással kölcsönösen összeköt to interconnect (Correction)
összeköttetéseket vesz igénybe to pull strings (Correction)
az összekötő szöveget mondó személy narrator (Correction)

Searching the extension dictionary:

22 different matching expressions found:

összeköt connect (Correction)
splice (Correction)
to bind up (Correction)
összekötő conjunctive (Correction)
összeköt, beköt tie up (Correction)
összeköttetésben be in touch (Correction)
összekötő kapocs link (Correction)
összeköt, kapcsol connect (Correction)
(összekötő) kapocs liaison (Correction)
bekapcsol, összeköt fasten (Correction)
kormányösszekőtőrúd tie-rod (Correction)
összeköt (gondolattal) to associate (Correction)
összeköt; beköt; rögzit bind , bound , bound (Correction)
összeköttetési vannak be well backed (Correction)
kapcsolat, összeköttetés contact (Correction)
létrejött az összeköttetés communication was effected (Correction)
üzleti összeköttetésbe lép enter into business connections (Correction)
távbeszélő összeköttetést létesít put a call through (Correction)
összeköti a kellemest a hasznossal combine work with pleasure (Correction)
elektromos-/ nagyáramú összekötősin busbar (Correction)
összeköttetést létrehoz establish a call (Correction)
ellentétes fogalmak összekötése (pl. keserű méz) oxymoron (Correction)

Correction mode off