[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

speech beszéd (Correction)
felszólalás (Correction)
free speech szólásszabadság (Correction)
free-speech szólásszabadság (Correction)
speech marks idézőjel (Correction)
to speechify dikciózik (Correction)
szónokol (Correction)
keynote speech vitaindító előadás (Correction)
farewell speech búcsúbeszéd (Correction)
reported speech függő beszéd (Correction)
scant of speech szűkszavú (Correction)
freedom of speech szólásszabadság (Correction)
liberty of speech szólásszabadság (Correction)
to report a speech beszédről beszámol (Correction)
readiness of speech szóbőség (Correction)
impediment in speech beszédhiba (Correction)
i'm almost speechless nem is tudom, mit mondjak (Correction)

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

speech beszél (Correction)
speechify szónokol (Correction)
set speech előre elkészített beszéd (Correction)
speech-day tanévzáró ünnepély (Correction)
speechless szótlan (Correction)
hate speech gyűlöletkeltő beszéd (Correction)
speech area nyelvterület (Correction)
plain speech őszinte/nyílt beszéd (Correction)
speech habit nyelvszokás (Correction)
speech sound beszédhang (Correction)
speech-sound beszédhangok (Correction)
direct speech egyenes beszéd (Correction)
fair speeches szép szavak (Correction)
maiden speech szűzbeszéd (Correction)
make a speech beszédet tart (Correction)
speech defect beszédhiba (Correction)
speech-making szónoklás (Correction)
part of speech beszédrész (Correction)
speech pattern beszédfordulat (Correction)
indirect speech függő beszéd (Correction)
parts of speech szófajok (Correction)
speech disorder beszédzavar (Correction)
deliver a speech beszédet mond (Correction)
figure of speech szólásmondás (Correction)
in rustic speech népnyelven (Correction)
speech therapist logopédus (Correction)
flowers of speech szóvirágok (Correction)
speech / deliver a - beszédet mond (Correction)

Correction mode off