[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

41 different matching expressions found:

racket csalás (Correction)
lárma (Correction)
megpróbáltatás (Correction)
panama (Correction)
pingpongütő (Correction)
teniszütő (Correction)
tivornyázás (Correction)
zenebona (Correction)
zsarolás (Correction)
zsivaj (Correction)
ütő (Correction)
bracket konzol (Correction)
polc (Correction)
tartó (Correction)
zárójel (Correction)
brackets zárójel (Correction)
crackets rágnivaló (Correction)
racketeer gengszter (Correction)
zsaroló (Correction)
to racket lármát csap (Correction)
mulatozik (Correction)
zajosan él (Correction)
to bracket egy kalap alá vesz (Correction)
zárójelbe tesz (Correction)
összekapcsol (Correction)
racketeering gengszterség (Correction)
megzsarolás (Correction)
panamázás (Correction)
zsarolás (Correction)
tennis racket teniszütő (Correction)
round brackets zárójel (Correction)
kerek zárójel (Correction)
income brackets jövedelemkategóriák (Correction)
square brackets szögletes zárójel (Correction)
to kick up a racket nagy hűhót csap (Correction)
nagy botrányt csap (Correction)
nagy lármát csap (Correction)
flapper-bracket-seat motokerékpár-pótülés (Correction)
to be in on a racket benne van a buliban (Correction)
lower income brackets kisfizetésűek (Correction)
csekély jövedelműek (Correction)

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

bracket párkány (Correction)
curly brackets kapcsos zárójel {} (Correction)
income bracket jövedelemkategória (Correction)
round brackets kerek zárójel () (Correction)
square bracket szögletes zárójel [] (Correction)
squash-rackets minitenisz (Correction)
hanging bracket akasztófül (Correction)
kick up a racket nagy lármát csap (Correction)
be in on a racket benne van a buliban (Correction)
left-angle bracket kisebbjel (<) (Correction)
income-tax brackets jövedelemadó-kategória (Correction)
right angle bracket nagyobb jel (Correction)
lower income brackets kisjövedelműek (Correction)

Correction mode off