[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

52 different matching expressions found:

alacsony low (Correction)
lowly (Correction)
pint-sized (Correction)
shallow (Correction)
short (Correction)
titchy (Correction)
alacsonyan low (Correction)
alacsonyabb lower (Correction)
lealacsonyít to abase (Correction)
to abject (Correction)
to degrade (Correction)
to humble (Correction)
to humiliate (Correction)
lealacsonyító humiliating (Correction)
alacsonyrendű low (Correction)
lealacsonyítás abasement (Correction)
debasement (Correction)
degradation (Correction)
humiliation (Correction)
lealacsonyodás degradation (Correction)
alacsony ember tich (Correction)
titch (Correction)
lealacsonyodik to degrade (Correction)
to stoop (Correction)
alacsony dombok foothills (Correction)
legalacsonyabb ár floor (Correction)
floor price (Correction)
alacsony vízállás low tide (Correction)
low water (Correction)
alacsony erkölcsű low-living (Correction)
alacsony targonca trundle (Correction)
alacsony légnyomás depression (Correction)
alacsony származás low birth (Correction)
alacsony növésű fa scrub (Correction)
alacsony származású humble (Correction)
of mean birth (Correction)
alacsony mennyezetű low-pitched (Correction)
lealacsonyítja magát to demean oneself (Correction)
alacsony kerek ülőhely pouf (Correction)
pouffe (Correction)
500 lábnál alacsonyabban at zero (Correction)
túl alacsony adót vet ki to underrate (Correction)
osztag alacsony emberekből bantams (Correction)
alacsonyabb sorba süllyeszt to relegate (Correction)
nagyon alacsony hőmérsékletű cryogenic (Correction)
alacsony hengeres erődítmény pillbox (Correction)
jellemileg alacsonyrendű ember pigmy (Correction)
pygmy (Correction)
szellemileg alacsonyrendű ember pigmy (Correction)
pygmy (Correction)
alacsonyabb színvonalra szállít to level down (Correction)
alacsony fizetése miatt panaszkodik to complain on the score of low pay (Correction)

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

lealacsonyít lay low (Correction)
alacsony szintű low-level (Correction)
rövid; alacsony short (Correction)
alacsonyabbrendű inferior (Correction)
a legalacsonyabb lowest / the - (Correction)
lehoz/lealacsonyít bring down (Correction)
alacsony származású base-born (Correction)
low-born (Correction)
of low degree (Correction)
of low estate (Correction)
kikötött legalacsonyabb ár reserve price (Correction)
bármilyen tárgy alacsonyabbik vége, mint pl. tetőgerenda, (hajó)árbóç (hajó)kormánylapát heel (Correction)
az a [köz(igazgatási)] helyzet (eljárásrend), amelynek értelmében a döntéseket azon a (legalacsonyabb) szinten hozzák, amely szinten a megfelelő információk rendelkezésre állnak subsidiarity (Correction)
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE) (Correction)

Correction mode off