[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

cowl csuklya
kámzsa
kéménysisak
kéménytoldat
scowl haragos tekintet
cowled csuklyás
cowling motorburkolat
áramvonalas burkolat
to scowl összevonja szemöldökét
to uncowl szerzetesrendből kizár

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

scowl homlok ráncolás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!