[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

dumbfounded döbbent
csodálkozástól sóbálvánnyá váló
elképedt
hüledező
megdöbbent
meghökkent
meglepett
megrémült
megrökönyödött
álmélkodó
to stand dumbfounded földbe gyökerezett lábbal áll

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!