[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

elintéz to adjust
to arrange
to compound
to conclude
to despatch
to dispatch
to dispose
to fix
to fix up
to see to
to settle
to settle up
to square
elintézés adjustment
arrangement
disposal
fixing
setting
settlement
transaction
elintézték he's dead and done for
elintéztem i saw it done
elintézetlen pending
unsettled
elintéz vkit to cook sy's goose
to knock sy off his perch
to settle sy's hash
elintéz vmit to give attention to sg
to make arrangements
újra elintéz to resettle
elintéztettem i saw it done
majd elintézem i'll see about it
kurtán elintéz to give sy short shrift
kurtán elintézik to get short shrift
nevetéssel elintéz to laugh away
elintézetlen marad to stand over
elintézés alatt áll to be on the anvil
to be pending
kurtán elintéz vkit to be short with sy
végleg elintéz vkit to put paid to
megbízásokat elintéz to run messages
eredményesen elintéz to swing, swung
alaposan elintéz vkit to give sy beans
rövid úton elintéz vmit to make a short work of sg
vállrándítással elintéz to shrug away
elintéznivalója van vkivel have a bone to pick with sy
mindent elintézetlenül hagy to leave everything at loose ends
elintézettnek tekinti a dolgot to call it quits
peres ügy elintézésének megtagadása denial of justice

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

elintézni settle up
elintézve settled
elintézés settling
bead/elintéz do in
újra elintéz resettle
elintéz vmit take care of sth
végleg elintéz put paid to
elintéz(tet)tem i saw it done
elintéz; egyeztet to arrange
megbízásokat elintéz run messages
helyfoglalást elintéz make the books
elintéz; sikerrel jár manage to do
elintézettnek tekintik call it quits
két nap alatt elintézte he did rome in two days
majd valahogy elintézem i shall manage it
vége van/kész/elintézték he's dead and done for
elintézettnek tekinthető it's as good as settled
befejez; elrendez, elintéz conclude 2.
a gyors elintézés érdekében for the sake of expedition
elintézetlen/hátramaradt ügyek backlog
üzlet, elintézés, lebonyolitás transaction

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!