[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

88 different matching expressions found:

low alacsony
alacsonyan
alacsonyrendű
alantas
aljas
alsó
alsóbbrendű
csekély
csendes
erőtlen
gyenge
gyengén
halk
halkan
kis
közönséges
lehangolt
mély
mély hangon
mélyen
rossz
rosszkedvű
tehénbőgés
blow csapás
fújás
fúvás
levegőzés
szerencsétlenség
széllökés
virágzás
ökölcsapás
ütés
flow dagály
folyás
ár
áradat
áramlás
ömlés
glow felhevülés
izzás
izzó fény
kihevülés
parázslás
plow eke
szántás
slow hanyag
késedelmes
lassan
lassú
megfontolt
nehézkes
ostoba
unalmas
vontatott
aglow izzóan
kipirulva
lángoló
lángolóan
sugárzó
tündöklő
blown fúvott
kifulladt
légybeköpte
romlott
teljesen kinyílt
blowy huzatos
szeles
viharos
clown bohóc
faragatlan ember
lower alacsonyabb
alsó
lowly alacsony
alázatos
alázatosan
egyszerű
egyszerűen
mély
mélyen fekvő
szerény
szerényen
bellow bőgés
ordítás
billow nagy hullám
blower fújó
fúvó
kályhaszelelő lap
kürtös

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

flow folyik
folyik, ömlik
glow izzít (dízelautót)
ragyog, sugárzik; izzik
aglow lángoló(an)
allow megenged
below alatt
lent, alul, alatt, alá,
(vmi) alatt
blown lásd: 'blow'
flown elrepült
lásd: 'fly'

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!