[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

szerény austere
homely
humble
low-pitched
lowly
meek
moderate
modest
unassuming
unobtrusive
szerényen humbly
lowly
meekly
unobtrusively
szerénység diffidence
modesty
álszerénység false modesty
mock modesty
szerény ember man of no pretension
szerénytelenség confidence
immodesty
szerény étkezés moderate meal
szerényebb lesz to pipe down
túlzottan szerény diffident
szerény jövedelem slim income
túlzott szerénység self-depreciation
szerény körülmények humility
szerény hozzájárulás mite
szerény keretek között in a small way
szerény eredményt ér el to get to first base
szerény véleményem szerint in my humble opinion

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

szerény discrete
frugal
small-scale
unassertive
unpresuming
unpretending
unpretentious
szerénység frugality
pudency
szerény keretek között on a small scale
szerény véleményem szerint (röv.) imho

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!