[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

orator felperes
panaszos
szónok
oratory szónoki képesség
szónoki tehetség
szónoklás művészete
ékesszólás
decorator festő
lakberendező
szobafestő
tapétázó
laboratory laboratórium
exploratory felderítő
kutató
collaborator kollaboráns
közreműködő
munkatárs
stump orator demagóg
hordószónok
public orator egyetem hivatalos szónoka
soap-box orator népszónok
demagóg
exploratory talk tapogatózás
flight of oratory szónoki hév
szónoki lendület
exploratory drilling próbafúrás
moratorium, moratoria haladék
fizetési haladék
brilliant piece of oratory pompás szónoklat
pompás beszéd

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

oratorio házikápolna
moratoria haladékok
moratorium haladék
oratorical szónoki
moratoriums haladékok
lab (laboratory) labor, laboratórium
plate evaporator lemezes bepárló
interior decorator belsőépítész/lakberendező
falling film evaporator esőfilmes bepárló
rising/climbing film evaporator kúszófilmes bepárló

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!