[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

elmerül to dip
to founder
to merge
to submerge
elmerült absorbed
rapt
sunken
felmerül to arise, arose, arisen
to bob up
to come up
to crop up
to emerge
to surface
elmerülve absorbedly
elmerülés absorption
felmerülő occurrent
felmerülés emergence
elmerül vmiben to be absorbed in sg
to be lost in sg
to lose oneself in sg
to pore over sg
felmerül egy ötlet an idea presents itself
elmerül a hullámsírban to find a watery grave
gondolataiban elmerülve lost in thought
szolgálatban felmerülő munka fatigue
elmerül vminek a csodálatában to be lost in admiration
a hajó nyomban elmerült a csatorna közepén she sank bunk in the middle of the channel

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

elmerül go under
elmerült submerged
felmerülő emerging
felmerült revealed
elmerülés submergence
submersion
felmerülö költségek charges incurred
elöfordul, felmerül crop up
gondolatben elmerülve lost in thought
elmerül a csodálatában be lost in admiration
elmerül a hullámsírban find a watery grave
újra felbukkan/felmerül resurfaced
nehézségek felmerülhetnek difficulties are liable to occur
felmerül, felötlik vkiben occur to sb
felmerülő költségek (PHARE) incurring costs (PHARE)
"felmerült az az elgondolás, hogy" it has been suggested

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!