[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

52 different matching expressions found:

hadi martial
military
warlike
wartime
hadiadó conscription
hadijog martial law
hadiipar armaments industry
hadiüzem defense plant
hadisarc indemnity
hadihajó man-of-war, men-of-war
naval vessel
warship
hadicsel stratagem
hadianyag war material
haditanács council of war
courtmartial
hadifogoly prisoner of war
hadiszállás command post
hadirokkant man crippled in the war
hadikölcsön war loan
hadigépezet war machine
hadi lobogó white ensign
hadizsákmány loot
prize
trophy
haditudósító war correspondent
haditengerész handyman, handymen
hadiszállás headquarters
hadilétszámon on a war footing
hadirokkantak war cripples
hadifogolytábor cage
laager
lager
haditengerészet navy
senior service
hadi felszerelés armament
hadiszolgálatban in the field
folyami hadihajó monitor
japán hadilobogó sunburst
ágyú helye hadihajón redoubt
hadilábon áll vkivel to be at odds with sy
rögtönzött haditanács drum-head court-martial
hatalmas hadiflotta híve blue-water school
hadiállapotban van vkivel to be at war with sy
haditörvényszék elé állít to court-martial
hadihajó megfigyelő tornya conning tower
rögtönzött haditörvényszék drum-head court-martial
haditengerészeti miniszter first lord of the admiralty
hadihajó parancsnoki tornya conning tower
haditörvényszék elé állítják to be court-martialled
to be tried by court-martial
haditengerészeti vezérkari főnök first sea lord

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

hadihajó man of war
man-of-war
haditerv plan of campaign
strategy
hadipótdíj field-allowance
hadikikötő naval port
haditechnika field engineer
(hadi)flotta navy
hadilábon áll be at odds
hadiszállás HQ = headquarters
katonás; katonai, hadi martial
hadiékítmény (kitüntetéshez) bar of medal
(hadi)tengerészeti támaszpont naval base
zászlos azaz hadnagyi rang a haditengerészetben ensign
kapitány azaz ezredesi rang a haditengerészetben captain
hadnagy azaz századosi rang a haditengerészetben lieutenant
alparancsnok azaz őrnagyi rang a haditengerészetben lieutenant commander
alhadnagy azaz főhadnagyi rang a haditengerészetben lieutenant junior grade
parancsnok azaz alezredesi rang a haditengerészetben commander

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!