[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

adjustment behangolás
beigazítás
beszabályozás
beállítás
elintézés
elrendezés
readjustment újra hozzáigazítás
újra hozzáalkalmazás
újra-alkalmazkodás
maladjustment hibás beállítás
meghasonlottság
rossz viszonyulás
rossz megoldás
összhangtalanság

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

adjustment kiegyenlítés
kártérítési igény megállapítása (biztosításban)
readjustment újraigazítás
misadjustment téves beállítás
fine adjustment finombeállítás
ignition adjustment gyújtásbeállítás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!