[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

least legcsekélyebb
legjelentéktelenebb
legkevesebb
legkisebb
at least legalább
leastways legalábbis
mindenesetre
leastwise legalábbis
mindenesetre
least of all legkevésbé
not in the least egy cseppet sem
egyáltalán nem
last but not least végül de nem utolsósorban
to say the least of it nem akarok túlozni
enyhén szólva
line of least resistance legkisebb ellenállás
legkönnyebb megoldás
the least said the better jobb erről nem beszélni

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

least / at - legalább, minimum; legalább is
least / the - a legkevesebb, legkisebb
last but no least "végül, de nem utolsósorban"
least common multiple legkisebb közös többszörös
least said soonest mended "ne szólj szám, nem fáj fejem"
that's the least of my cares legkisebb gondom is nagyobb annál

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!