[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

átalakít to adapt
to alter
to convert
to do up
to make over
to realign
to reblock
to redo, redid, redone
to reform
to remake, remade
to reshuffle
to retrofit
to transform
to transmogrify
to transmute
átalakítás alteration
altering
conversion
reform
reforming
remodeling
reshuffle
transformation
transmogrification
transmutation
átalakítható transformable
áramátalakító converter
transformer
kódjel-átalakító decoder
teljes átalakítás transmogrification
meglepően átalakít to transmogrify
meglepő átalakítás transmogrification
kódoltjel-átalakító decoder
teljes mértékben átalakít to transmogrify
célnak megfelelően átalakít to tailor

Searching the extension dictionary:

26 different matching expressions found:

átalakít convert
redo
remade
remake
transform
átalakító converter
inverter
átalakítva converted
átalakítás converting
átalakított redodid
redone
átalakítások converts
jelátalakító transducer
átalakít vmvé turn into
átalakít, átformál reshape
vmit vmivé átalakit turn sth into sth
újraformál, átalakit reshape
átalakitás; újraszervezés reshuffle 2.
egyenáram/váltóáram átalakító AC/DC
generátor, feszültségátalakító alternator
újrakever; átalakit (kormányt) reshuffle 1.
átalakít, újjáalakít, rendbehoz to revamp
vállalati szerkezetátalakítás (EU) enterprise restructuring (EU)
átalakítás, szerkezetváltás (PHARE) restructuring (PHARE)
vállalati szerkezetátalakítás (PHARE) enterprise restructuring (PHARE)
Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához (EU) PHARE (EU) (röv)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!