[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

spur kiszögellés
nyúlvány
sarkantyú
ösztökélés
ösztönzés
spurn elutasítás
megvetés
spurt hajrá
hirtelen kitörés
kilövellés
sugár
to spur lóhalálában vágtat
megsarkantyúz
sarkall
sarkantyúz
ösztökél
spurious hamis
ál
to spurn elkerget
elutasít
megvet
mellőz
to spurt hajrázik
nagy hajrát vág ki
to spurt out fecskendez
kilövell
spriccel
sugárban tör ki

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

spur ösztönöz, sarkall, lendületet ad
spurn elutasít(ás)
spurge kutyatej
spurred sarkantyús
spur gear fogaskerék
spurt out spriccel
spur wheel fogaskerék
caper spurge keresztes kutyatej
spur of the moment a pillanat hatása alatt
moment / spur of the - a pillanat hatása alatt
on the spur of the moment a pillanat hatása alatt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!