[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

89 different matching expressions found:

light ablaknyílás
csillogó
elegáns
enyhe
finom
fény
fényforrás
gyenge
halvány
jelentéktelen
jól megvilágított
könnyed
könnyedén
könnyelmű
könnyen
könnyű
lámpa
láng
léha
megvilágítás
nem hangsúlyos
ragyogó
szelíd
szőke
sápadt
tapintatos
tiszta
tűz
világos
világosság
üresen
alight égő
blight métely
penész
ártalmas hatás
üszög
flight megfutamodás
menekülés
repülés
repülőjárat
lights világítás
plight helyzet
állapot
slight csekély
jelentéktelen
karcsú
kevés
kicsi
könnyű
megalázás
megbántás
mellőzés
vékony
delight gyönyörűség
élvezet
öröm
lighter öngyújtó
lightly felszínesen
fürgén
könnyedén
könnyelműen
könnyen
blighted hervadt
kiégett
meghiúsult
blighter csóró
fonnyasztó dolog
hervasztó dolog
ipse
mihaszna alak
pacák
semmiházi
semmirekellő
daylight nappali világosság
napvilág
lighting gyújtás
meggyújtás
megvilágítás
világítás
skylight tetőablak
slightly alig
kevéssé
kissé
to light begyújt
felszáll
gyújt
kiderül
kivilágosodik
leszáll (lóról)

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

light fény, világítás; világos; könnyű
alight leszállni
blight elhervaszt
flight járat; repülés
lights lámpák
plight (nehéz) helyzet
nehéz/szorult helyzet, állapot
slight csekély, könnyü
flighty könnyelmű
lightly enyhén, kicsikét
relight újra meggyújt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!