[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

pale bekerített hely
cölöp
cövek
deszkakerítés
fakó
halovány
halvány
határ
hatáskör
hegyes léc
karó
kerítés
körülhatárolt hely
léckerítés
palánk
palánkkerítés
pelyvapikkely
színtelen
sápadt
terület
palette paletta
to pale elfehéredik
elhalványodik
elhalványít
elsápad
elsápaszt
fakul
fakít
fényét veszi
fényét veszti
halványít
kifakul
kifakít
megfakul
megfakít
színét veszi
színét veszti
sápaszt
pale ale világos sör
paleface sápadt arcú
paleness halványság
sápadtság
pale blue halványkék
világoskék
világoskék szín
pale-face sápadt arcú
to impale karóba húz
opalescent opalizáló
opálos
opálfényű
színeket játszó
deadly pale halálsápadt
halotthalvány
pale yellow halványsárga
ghastly pale halálsápadt
halotthalvány
to grow pale elsápad
to turn pale elsápad
pale as ashes hamuszürke
pale as death halálsápadt
halotthalvány
to become pale elsápad
beyond the pale of sg vminek a határán túl
he is beyond the pale kitaszított
to be beyond the pale kívül esik vmi határán
to be outside the pale kívül esik vmi határán
within the pale of reason az ésszerűség határain belül

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

pale sápadt; elhalványul
grow pale elsápad
turn pale elsápad
opalescent opál(os)fényű
pale-faced sápadtarcú
paleolithic őskőkori
deathly pale halálsápadt
paleontology őslénytan
Paleochristian ókeresztény
paleontology (US) paleontológia
őslénytan

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!