[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

65 different matching expressions found:

to slip becsúsztat
csúszik
csúsztat
elcsúszik
elenged
elköt
elold
elvetél
hanyatlik
kibújik
leemel (szemet kötésnél)
levet
megszökik
megugrik
ojt
oson
surran
szemez
téved
to slip by angolosan távozik
elillan
elmúlik
elszáll
meglép
to slip in becsúszik
becsúsztat
befűz
to slip on bebújik
magára kap
to slip up bakizik
baklövést követ el
megbukik
zátonyra fut
to let slip elejt
elereszt
elkottyant
elszalaszt
to slip off kereket old
lecsúszik
ledob magáról (ruhát)
to slip out kibújik
kicsúszik
kioson
kiszivárog
napvilágra jut
to slip away angolosan távozik
elillan
elmúlik
elszáll
meglép
to slip down lecsúszik
lesiklik
to slip into bebújik
becsúszik
becsúsztat
bedug
belebújik
to slip over föléje húz
magára vesz
to slip a cog kitér a nehézség elől
to make a slip hibát ejt
to slip through átcsúszik
to slip its chain elszabadul
to slip sy's notice elkerüli a figyelmét
to slip one's memory kiesik az emlékezetéből

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

slip into becsúsztat
slip into bed ágyba bújik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!