[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

to work up felcsúszik
feldolgoz
felizgat
feljebb jut
felküzdi magát
feltornássza magát
kialakít
kidolgoz
kiépít
to work upon dolgozik vmin
hat vmire
hatással van vmire
ráhímez vmit
to work one's way up felküzdi magát
to make up arrears of work behozza lemaradását a munkában
to be wrapped up in his work belemerül munkájába
to be up to one's ears in work feje búbjáig tele van munkával
nem látszik ki a munkából

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

up to the eyes in work fülig/nyakig ül a munkában

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!