[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

57 different matching expressions found:

to drop abbahagy
abbamarad
bedob
borjazik
csepeg
cseppent
csökken
csöpög
dob
ejt
elejt
elesik
ellik
felad
felhagy
ledob
leejt
letesz
süllyed
vége lesz
összeesik
to drop by bekukkant vkihez
benéz vkihez
meglátogat vkit
to drop in megérkezik
to drop off leesik
lehull
to drop out elhagy
kiesik
kimarad
lemorzsolódik
to drop away egymás után meghal
elmaradozik
lemorzsolódik
to drop into beleejt
belepottyan
ready to drop holtfáradt
to drop a hint célzást tesz vmire
to drop around benéz vhova
látogatóban benéz vhova
to drop behind lehagyják
lemarad
sor végére marad
to drop a brick ostobán elszólja magát
tapintatlan megjegyzést tesz
to drop in on sy benéz vkihez
to drop down dead holtan összerogy
holtan elterül
holtan összeesik
to drop sy a line pár sort ír vkinek
to drop one's teeth meglepődik
elképed
leesik az álla
leszakad a pofája
to drop off to sleep elalszik
to drop into the habit rászokik vmire
to drop off like flies hullanak mint a legyek

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

drop to lecsökken
drop into belepottyan
i'm fit to drop teljesen kimerültem
i am fit to drop teljesen ki vagyok merülve
drop into the way beleszokik
drop off to sleep elalszik/elszundít
drop into the habit rászokik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!