[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

33 different matching expressions found:

shame gyalázat
szégyen
szégyenkezés
ashamed megszégyenítve
megszégyenülve
shameful gyalázatos
szégyenteljes
szégyenletes
to shame megszégyenít
szégyenbe hoz
shameless arcátlan
szemtelen
szemérmetlen
szégyentelen
shamefaced félénk
szemérmes
szégyenlős
szégyenkező
false shame álszemérem
shamefacedly félénken
szégyenlősen
szégyenkezve
szemérmesen
zavarban
shame on you! szégyelld magad!
shamefacedness szégyenlősség
félénkség
szemérmesség
to cry shame on sy megbotránkozik vkin
to put sy to shame megszégyenít vkit
to be ashamed of sg szégyenkezik
szégyell vmit
to be shamed into doing sg sértett önérzetből tesz vmit

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

ashamed szégyenkezik
shameful szégyenletes, szégyenteli
unashamed szemérmetlen
be ashamed szégyelli magát
for shame! szégyelld magad!
put to shame megszégyenít
be ashamed of szégyenkezik
for you to a shame nem szép tőled
shame / what a - ! mekkora szégyen! milyen kár!
ashamed / be - of sth szégyell vmit
he has served me shamefully csúnyán elbánt velem

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!