[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

limited korlátozott
korlátolt
körülhatárolt
meghatározott
limited edition számozott példányszámú kiadás
limited monarchy alkotmányos királyság
unlimited aplomb korlátlan önbizalom
limited liability company korlátolt felelősségű társaság

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

unlimited határtalan
be limited korlátozódik
limited company korlátolt felelősségű társaság
Public Limited Company (PLC.) Részvénytársaság

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!