[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

79 different matching expressions found:

extra külön
különleges
mellék-
melléktantárgy
rendkívüli
rendkívül
ráadás
többlet-
többletkiadás
extract eszencia
extraktum
kivonat
párlat
szemelvény
extracts szemelvények
extraction eltávolítás
eredet
extrahálás
extrakció
kihúzás
kinyerés
kitépés
kivonás
kivonat
párlat
származás
extraneous idegen
külső
tárgyhoz nem tartozó
to extract eltávolít
extrahál
kicsikar
kihúz
kitép
kivon
kivonatol
lepárol
extradition kiadatás
extravagant szertelen
tékozló
túlzó
túl magas (ár)
extrapolated extrapolált
extravagance különcködés
pazarlás
szertelenség
tékozlás
extravaganza fantasztikusan szertelen mű
to extradite kiad
kiszolgáltat
extractor fan szagelszívó
extraordinary furcsa
különös
rendkívüli
ritka
extrapolation extrapolálás
extrapoláció
to extrapolate extrapolál
kikövetkeztetve kivetít
kivetít
extracurricular iskolán kívüli
tananyagon kívüli
extraordinarily rendkívül
rendkívüli módon
kivételesen
rendkívülien
szokatlanul
extra-curricular tananyagon kívüli
tanterven kívüli
mellék
extraterrestrial földönkívüli
extracting a root gyökvonás
diamond extra river szépvizű gyémánt
tisztatűz gyémánt
extraction of stone kőfejtés
extractive industry kitermelőipar
extraction of a tooth foghúzás
of foreign extraction idegen eredetű
idegen származású

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

extra külön, plusz
extract kivonat(ol)
extracts kivonatol
extra pay bérkiegészítés
extracted kivonatolt
extra fare vasúti pótdíj
extracting kivonatolás
extraction lefejtés
extramural városon kívüli
extrapolate kivetít
an extra bed pótágy
extra charge felár
extramarital házasságon kívüli
extravaganza túl szertelen
self-extract önkiterjesztő
extra-special egészen rendkívüli
extraordinary különleges
self-extracting önkiterjesztés
extra fine quality különlegesen jó minőség
extractor fan (növ) légszívó ventilátor (növ)
for no extra charge külön díj nélkül

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!