[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

One matching expression found:

előre kiválaszt to predestinate

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

előre kiválaszt predestinate
predestine
rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatn short-list (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!