[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

39 különböző kifejezést találtam:

emblem embléma
jelkép
jelképes ábrázolás
blemish folt
hiba
szégyenfolt
problem probléma
számtanpélda
emblematic jelképes
képletes
szimbolikus
to blemish beszennyez
megrongál
disablement megbénítás
munkaképtelenség
rokkantság
entablement lépcsős oszlopbefedés
lépcsős oszloptörzs-befedés
oszloptalapzat alsó része
unblemished feddhetetlen
szeplőtlen
emblematical jelképes
képletes
szimbolikus
problematical problematikus
housing problem lakáskérdés
without blemish feddhetetlen
to set a problem feladványt felad
leckét felad
to cook a problem mellékmegfejtést talál
nobleman, noblemen nemes
főnemes
nemesember
to solve a problem számtanpéldát megold
problémát megold
maximalization problem szélsőérték-feladat
extremális feladat
mind intent on a problem problémát boncolgató elme
the gravity of the problem a probléma súlya

Keresés a kibővített szótárban :

22 különböző kifejezést találtam:

blem lehamuz
emblem embléma, jelkép
problem probléma, baj, gond
feladat
nobleman nemesember
nemes (ember)
problems problémák
probléma
stableman lovász
problem of "az a probléma, hogy"
problematic kérdéses
problematikus
problem child problémás gyerek
problematical vitatható
set a problem problémát vet fel
answer a problem megoldja a problémát
new problem arise új problémák merülnek fel
problem definition feladat megfogalmazása
problem determination feladatmeghatározás
housing / the - problem lakásprobléma
the problem that faces us az előttünk álló probléma
problem still undealt with még nem tárgyalt kérdés

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!