[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

51 különböző kifejezést találtam:

helyettes acting
alternate
assistant
deputy
lieutenant
proxy
supply
surrogate
vicar
vicarious
helyettes- assistant
helyettesít to deputize
to replace
to substitute
to supersede
to understudy
helyettesítő substitute
vicarious
helyettesítés replacement
helyettesként vicariously
tiszthelyettes mate
non-commissioned officer
sergeant
sergeant-major
warrant officer
helyettes útján by deputy
helyettesít vkit to act as deputy for sy
to act for sy
to do duty for sy
to stand in
to substitute for sy
to supply for sy
to supply sy's place
helyettest állít to arrange for a supply
helyettes igazgató acting manager
helyettesítő tárgy expletive
miniszterhelyettes under-secretary
helyettesítő személy expletive
írnok tiszthelyettes staff sergeant
parancsnok-helyettes the second in command
helyettesítő színész understudy
helyettesítteti magát to find a deputy
számvevő tiszthelyettes quartermaster sergeant
technikai tiszthelyettes first sergeant
technical sergeant
legidősebb tiszthelyettes master sergeant
szakaszparancsnok helyettes platoon sergeant
tábori csendőrtiszt-helyettes provost-sergeant
adminisztrációs tiszthelyettes staff sergeant
helyettesítésre szerepet betanul to understudy
rangidős szolgálatvezető tiszthelyettes first sergeant

Keresés a kibővített szótárban :

26 különböző kifejezést találtam:

helyettes locum
sub
helyettesítő surrogate
understudy
helyettes(ít) substitute
helyettesítve substituted
helyettesítés substitution
supersession
behelyettesít to substitute
helyettes(ítő) vicarious
vicegerent
helyettesíthető fungible
replaceable
helyettesít(és) substituting
helyettesítések substitutions
helyettest állít arrange for a supply
igazgatóhelyettes deputy manager
deputy-manager
helyettesít do duty for
pótszer; helyettes substitute
miniszterhelyettes undersecretary
parancsnokhelyettes exchange officer
the second in command
nincs mit helyettesiteni no files replaced
helyettesités, csere; visszahelyezés replacement 1.
helyettes, pótlék, pótanyag, helyettesít, pótol substitute

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!