[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

bed ágy
alapkőréteg
alapzat
alj
alépítmény
csomó
fekhely
fekvőhely
fenék
folyómeder
gép szerelési helye
gépasztal
gépágy
kavicságy
kőzetágy
lerakódás
medence
meder
nyomólap
nyoszolya
nyughely
nyugvóhely
pálya
réteg
sor
szegély
sír
telep
tengerágy
vetőbarázda
virágágy
vonulat
üllőtőke
üllőtönk
ágyállvány

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!