[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

line arcvonal
csatasor
damil
egy inch 12-ed része
egyenes
foglalkozás
foglalkozási ág
határ
határvonal
irányvonal
járat
körvonal
leszármazás
pálya
sor
szakma
származási ág
tájékoztatás
vasútvonal
vezeték
vonal
vonás
zsineg
zsinór
árucikk
árufajta
útvonal

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

line vonal, sor, csík

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!