[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

to clip csíptet
kilyukaszt
körülfog
körülvesz
lenyír
megnyír
szorosan tart
vagdal
összekapcsol
kefél
körülnyír
levág
lyukaszt
megnyirbál
nyes
nyír
vakar
vág
átlyukaszt

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!