[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

to lodge behatol
beledöf
beleereszt (golyót)
belefúródik
benyújt
deponál (értéket)
elhelyez
elszállásol
lakik
letesz
megakad
megakaszt
megköt
megszáll
odaragaszt
szállást ad
tartózkodik

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!