[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

to square derékszögűre alakít
derékszöget alkot
derékszögben áll
elintéz
elrendez
hozzáalkalmaz
kiegyenlít
megegyezik
megken
megveszteget
merőlegesen áll
négyszögletesre alakít
négyzetre emel
rendez
összeegyeztet
összhangba hoz

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!