[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

sharp agyafúrt
csaló
csípős
erős
fekete billentyű (zongorán)
hamisan
hegyes
hevesen
hirtelen
kemény
kereszt (kottában)
metsző
okos
pontosan
szigorú
éles
éles eszű
élesen

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!