[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

to test analizál
ellenőriz
hitelesít
kipróbál
kísérletez
kísérletezik
láttamoz
megvizsgál
próbál
próbára tesz
vizsgáztat
végrendeletet csinál
végrendelkezik

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!