[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

to try bíróság elé állít
ellenőriz
igyekszik
kihallgat
kipróbál
megerőltet
megkísérel
megpróbál
megvizsgál
próbálkozik
próbára tesz

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to try próbálni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!