[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

to bust egyetemről kizárják
fakad
felfakad
felrobban
kifakad
kikészít
kipattan
kipukkaszt
megbukik
megnyílik
mondókájában megakad
repeszt
robban
robbant
szavalatba belesül
szétreped
szétrepeszt
szétrobbant
szétrobban
szétszakad
szétszakít
szétvet
tönkremegy
tönkretesz

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to bust rajtaüt
elkap

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!