[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

to nick becsap
begyűjt
bemetsz
elcsíp
elfog
ellop
elvesz
felmar
helyesen megfejt
kitalál
lefülel
lerövidít
letartóztat
lop
megfúj
megkarcol
nyakon csíp
rovátkol
találatot ér el
vesz

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!