[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

23 different matching expressions found:

to press befolyással van
erőszakkal besoroz
hatással van
kiprésel
kisajtol
kivasal
kényszerít
megnyom
megszorít
nyom
nyomul
présel
sajtol
siettet
szorong
szorít
sürget
tolong
vasal
verbuvál
átölel
ölel
összenyom

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!