[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

43 different matching expressions found:

mist köd
misty homályos
ködös
mistake botlás
hiba
tévedés
mistaken helytelen
téves
mistimed alkalmatlan
alkalmatlan időpontú
rosszul időzített
mistress háziasszony
kitartott nő
szerető
tanárnő
úrnő
mistrust bizalmatlanság
mistletoe fagyöngy
by mistake tévedésből
mistakenly helytelenül
tévesen
to mistime alkalmatlan időben tesz vmit
nem a megfelelő alkalommal tesz vmit
mistrustful bizalmatlan
gyanakvó
to mistreat rosszul bánik
rosszul kezel
to mistrust nem bízik vmiben
mistreatment rossz bánásmód
rossz kezelés
gross mistake öreg hiba
and no mistake kétségtelenül
nem vitás
to make a mistake hibát követ el
elhibáz
téved
to mistake sg for sg összetéveszt vmit vmivel
unless i am mistaken hacsak nem tévedek
ha nem tévedek
there you are mistaken ebben tévedsz
to mistake, mistook, mistaken összetéveszt
eltéveszt
téved

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

mist köd,homály
mister úr
mistime rosszul időzít
mistook összetévesztett
lásd: 'mistaké
mistune elhangolás
mistaken lásd: 'mistaké
mistitle tévesen címez
mistress -né
kisasszony
szeretö, asszony, nö
mistrust bizalmatlanság, gyanakvás
mistake 1 hiba
mistiness ködösség
by mistake véletlenül, tévedésböl
mist (növ) pára (növ)
mistakable félreérthető
mistake for összetéveszt vkivel
Scotch mist ködszitálás
mistranslate tévesen fordít
misting (növ) párásítás (növ)
make a mistake hibát követ el
mistake / by - véletlenül
mistranslation fordítási hiba
verbal mistake szóhiba
make no mistake vésse az eszébe
if i mistake not ha nem tévedek
mistaken identity személycsere
mistake / make a - hibázik
there you are mistake ebben tévedsz
there's no mistaking it nem lehet eltéveszteni
mistake , mistook, mistaken 2 félreismer, eltéveszt
that is where you are mistaken ez az amiben tévedsz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!