[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

mist köd
misty homályos
ködös
animist animista
chemist gyógyszerész
vegyész
mistake botlás
hiba
tévedés
palmist tenyérjós
bigamist kétnejű
demister fagymentesítő
párátlanító
islamist iszlámtudós
mistaken helytelen
téves
mistimed alkalmatlan
alkalmatlan időpontú
rosszul időzített
mistress háziasszony
kitartott nő
szerető
tanárnő
úrnő
mistrust bizalmatlanság
psalmist zsoltárköltő
zsoltáros
zsoltáríró
alchemist alkimista
aranycsináló
anatomist anatómus
boncoló
animistic animisztikus
animista
armistice fegyverszünet
chemist's gyógyszertár
patika
chemistry kémia
extremist szélsőséges irányzatú ember
mistletoe fagyöngy
palmistry tenyérjóslás
pessimist borúlátó
pesszimista
to demist jégtelenít
párátlanít
agronomist agronómus
biochemist biokémikus
by mistake tévedésből
conformist alkalmazkodó ember
anglikán egyház híve
beilleszkedő ember
konformista
mistakenly helytelenül
tévesen
taxonomist rendszertannal foglalkozó
taxonómus
to mistime alkalmatlan időben tesz vmit
nem a megfelelő alkalommal tesz vmit
euphemistic eufemisztikus
szépített
mistrustful bizalmatlan
gyanakvó
pessimistic borúlátó
pesszimista
taxidermist állatkitömő
to mistreat rosszul bánik
rosszul kezel

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

mist köd,homály
demist jégtelenít
mister úr
chemist gyógyszerész; vegyész
mistime rosszul időzít
mistook összetévesztett
lásd: 'mistaké
mistune elhangolás
alarmist rémeket látó
bigamist bigámista
ceramist keramikus
demister jégtelenítő
mistaken lásd: 'mistaké
mistitle tévesen címez
mistress -né
kisasszony
szeretö, asszony, nö
mistrust bizalmatlanság, gyanakvás
optimist derűlátó
chemistry vegytan
kémia; vegytan
economist közgazdász
extremist szélsőséges
mistake 1 hiba
mistiness ködösség
by mistake véletlenül, tévedésböl
conformist alkalmazkodó
geochemist geokemikus
mist (növ) pára (növ)
mistakable félreérthető
optimistic derűlátó
optimista, bizakodó
polygamist többnejű

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!