[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

43 different matching expressions found:

mist köd (Correction)
misty homályos (Correction)
ködös (Correction)
mistake botlás (Correction)
hiba (Correction)
tévedés (Correction)
mistaken helytelen (Correction)
téves (Correction)
mistimed alkalmatlan (Correction)
alkalmatlan időpontú (Correction)
rosszul időzített (Correction)
mistress háziasszony (Correction)
kitartott nő (Correction)
szerető (Correction)
tanárnő (Correction)
úrnő (Correction)
mistrust bizalmatlanság (Correction)
mistletoe fagyöngy (Correction)
by mistake tévedésből (Correction)
mistakenly helytelenül (Correction)
tévesen (Correction)
to mistime alkalmatlan időben tesz vmit (Correction)
nem a megfelelő alkalommal tesz vmit (Correction)
mistrustful bizalmatlan (Correction)
gyanakvó (Correction)
to mistreat rosszul bánik (Correction)
rosszul kezel (Correction)
to mistrust nem bízik vmiben (Correction)
mistreatment rossz bánásmód (Correction)
rossz kezelés (Correction)
gross mistake öreg hiba (Correction)
and no mistake kétségtelenül (Correction)
nem vitás (Correction)
to make a mistake hibát követ el (Correction)
elhibáz (Correction)
téved (Correction)
to mistake sg for sg összetéveszt vmit vmivel (Correction)
unless i am mistaken hacsak nem tévedek (Correction)
ha nem tévedek (Correction)
there you are mistaken ebben tévedsz (Correction)
to mistake, mistook, mistaken összetéveszt (Correction)
eltéveszt (Correction)
téved (Correction)

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

mist köd,homály (Correction)
mister úr (Correction)
mistime rosszul időzít (Correction)
mistook összetévesztett (Correction)
lásd: 'mistaké (Correction)
mistune elhangolás (Correction)
mistaken lásd: 'mistaké (Correction)
mistitle tévesen címez (Correction)
mistress -né (Correction)
kisasszony (Correction)
szeretö, asszony, nö (Correction)
mistrust bizalmatlanság, gyanakvás (Correction)
mistake 1 hiba (Correction)
mistiness ködösség (Correction)
by mistake véletlenül, tévedésböl (Correction)
mist (növ) pára (növ) (Correction)
mistakable félreérthető (Correction)
mistake for összetéveszt vkivel (Correction)
Scotch mist ködszitálás (Correction)
mistranslate tévesen fordít (Correction)
misting (növ) párásítás (növ) (Correction)
make a mistake hibát követ el (Correction)
mistake / by - véletlenül (Correction)
mistranslation fordítási hiba (Correction)
verbal mistake szóhiba (Correction)
make no mistake vésse az eszébe (Correction)
if i mistake not ha nem tévedek (Correction)
mistaken identity személycsere (Correction)
mistake / make a - hibázik (Correction)
there you are mistake ebben tévedsz (Correction)
there's no mistaking it nem lehet eltéveszteni (Correction)
mistake , mistook, mistaken 2 félreismer, eltéveszt (Correction)
that is where you are mistaken ez az amiben tévedsz (Correction)

Correction mode off